Vzdelávanie / Ekonomika a financie

Čomu sa venujeme

Ekonomické poradenstvo - Ekonomické vzdelávanie - IFRS - US GAAP - Svetové účtovníctvo - Excel - Controlling

Kalkulácia a cenotvorba - Strategické finančné riadenie

O nás

Agentúra Mentis je súkromná vzdelávacia inštitúcia s cieľovým zameraním na ekonomické poradenstvo. Od svojho založenia až do dnes sme oslovili niekoľko stoviek súkromných i štátnych firiem a spoločností a preškolili viac ako 13.000 poslucháčov.


Naše semináre sú zamerané na problematiku vedenia ekonomickej a účtovnej agendy, výklad aktuálnych otázok a noviel zákonov, archívnej a spisovej činnosti ako i ďalších žiadaných tém z ekonomickej, právnej a colnej problematiky.

Na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek poslucháčov sme osamostatnili vzdelávanie pracovníkov útvarov controllingu do samostatnej "Akadémie controllingu".

Našou snahou je jasnejšie a zrozumiteľnejšie komunikovať s jednotlivými útvarmi controllingu. Pre potenciálnych účastníkov našich seminárov chceme ponúknuť lepšiu orientáciu na trhu vzdelávania v tejto oblasti.

 

Manažérom i pracovníkom zaujímajúcim sa o controlling ponúkame vyrovnanú kombináciu teoretických a praktických znalostí, ktoré zodpovedajú najnovším trendom a poznatkom. Neustále pracujeme na skvalitnení a dopĺňaní jednotlivých tém i ďalšom rozvoji odboru zavádzaním nových myšlienok a metód.


Kurzy a školenia organizujeme podľa požiadaviek klientov!

Motto

Našou víziou je byť čo najlepší a prinášať inovácie v tom, čo robíme.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+  

Spoločnosť založená:   2006

Vhodné pre:   muži aj ženy

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 - -

Referencie

Našimi klientami sú veľké i menšie firmy. Pomáhame manažérom, účtovníkom, právnikom, kontrolórom, marketérom, personalistom i predajcom.

 

Referenčný zoznam našich klientov nájdete TU.

Kariéra

MENTIS s.r.o. je dynamickou spoločnosťou s neustálym rastom.

 

Do nášho tímu hľadáme kreatívnych, nezávislých a dôveryhodných kandidátov na pozíciu lektora.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese mentis@mentis.sk.

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 11.03.2020 - 11.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať manažérske dashoboardy v Exceli pre potreby manažmentu organizácie za účelom sledovanie dejov prebiehajúcich vo firme.

 

Cieľová skupina:
Controlléri, manažéri, ekonómovia, finančníci, marketingoví pracovníci, pracovníci v odbyte a ostatní pracovníci, ktorí využívajú vo svojej práci Excel a na jeho základe zostavujú reporty, správy či rôzne typy rozborov pre potreby riadenia firmy.

 

Profil absolventa:

Účastníci si rozšíria vedomosti z Excelu a postupy tvorby dashboardov a reportingov s podporou makier. Naučia sa vytvárať dynamicky pracujúce controllingové systémy.

 

Obsah / program prednášky:  

- Excel a jeho možnosti pri vytváraní manažérskych dashboardov.
- Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.
- Vytváranie dynamických tabuliek prostredníctvom formulárov.
- Aplikácia rôznych typov grafov do manažérskych dashboardov.
- Úprava excelovských prezentácií pre potreby manažmentu – podmienené formátovanie.
- Tvorba grafov a interpretácia výsledkov firmy formou dashboardu.
- Tvorba jednoduchých makier.
- Manažérske dashboardy založené na kontingenčných tabuľkách.

- Začiatok práce s makrami v  Exceli. Vytvorenie jednoduchého makra.
- Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.
- Zmeny vlastností makra, vyplnenie vybranej oblasti hodnotami.
- Otváranie súborov a doplňovanie stĺpcov cez makrá. Prepojenia databáz.
- Objekty – ukladanie hodnôt premenných, zmena hodnôt vlastností objektov.
- Objekty typu Range. Deklarácia premenných. Používanie Range v rôznych programových situáciách.
- Grafy a ich programovanie prostredníctvom makier.
- Riadenie toku vo VBA – cykly. Cyklus Do Loop Until, Do While Loopil, Do Loop While, While Wend, For Each Next, For Next, If Then Else End IF, Case End Select.

- Makrá v kontingenčných tabuľkách

- Grafické objekty a ch použitie v reportingu.

- Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: Účastníci si zdokonalia zručnosti pri práci s Excelom a naučia sa postupy využívané pri tvorbe profesionálnych dashboardov. Okrem zručností sa účastníci naučia efektívne využívať program Excel pri automatizácii rutinných prác. Ich práca sa stane rýchlejšia a mnoho krokov a postupov, ktoré vykonávali, bude za nich vykonávať makro. Priblížia sa svojimi schopnosťami k expertom v práci v Exceli a objavia novú, zatiaľ pomerne málo používanú stránku Excelu. 

 

Variabilný symbol: 11032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 12.06.2019 - 12.06.2019

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Žiadne školenie nedokáže nikomu zaručiť, že ho naučí ako úspešne obchodovať na burze. Ak to nejaké školenie sľubuje, tak klame. Toto školenie je preto zamerané len na zdieľanie  praktických skúseností, správnych a nesprávnych spojení s týmto obchodom.

Cieľová skupina:
Výhoda obchodu na burze je, že nemožno prísť o konkurenčnú výhodu tým, že vlastné tipy a triky naučíte niekoho iného. Naopak, základne pravidlo je, že čím lepšie sa darí iným investorom, tým lepšie sa darí aj mne. Na základe tejto filozofie, preto ponúkam školenie, kde sa podelíme o vlastné skúsenosti s obchodom na burze a (dúfam), že  ostatní účastníci sa podelia tak isto o ich vlastné skúsenosti. Optimálna skupina by preto bola taká, ktorá už nejaké skúsenosti má, a ktorá ju chce prehĺbiť o vecnú diskusiu. A nielen o tých dobrých skúsenostiach. Naopak, úspech na burze nielen znamená, že človek dokáže rozhodovať dobre, ale skôr, že dokáže nerozhodovať zle.

Obsah / program prednášky:  

Prečo burza v USA je lepšia ako akákoľvek iná burza.

Online broker.

Screens, news feeds, a ďalšie zdroje informácií.
Ako čítať finančné správy.

Ako počúvať conference calls.
High beta vs. low beta.

Akcie vs. opcie, long vs. short, call vs. put, buy vs. write
Trading (day, earnings, event, momentum) vs. investing.
 

Kedy uzavrieť ziskovú pozíciu, pretože ziskovejšia už nebude.

Kedy uzavrieť stratové pozície skôr, ako sa stane ešte stratovejšia.

Zdieľanie praktických skúseností s obchodom na burze.

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

Variabilný symbol: 12062019 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 10.06.2019 - 10.06.2019

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 12


Popis a špecifikácia:

 

Cieľ vzdelávania:
Pretože je americký trh veľký, stáva sa čím ďalej väčším lákadlom pre úspešné slovenské firmy, ktoré by rady expandovali. V tejto situácii sa môže stať, že takáto "dcéra" bude musieť aplikovať US GAAP, a to aj z daňového hľadiska, hoci nie je kótovaná na americkej burze.

Podobne, mnoho slovenských firiem by rado spolupracovalo s americkým partnerom. Aby sa predišlo potenciálnemu nedorozumeniu, je dobre vedieť, ako presne sa vykladajú pojmy ako performance obligation, gross profit, SG & A alebo EBITDA.

Samozrejme, pre tých, ktorí už poznajú IFRS, je prechod na US GAAP ľahší. Avšak, aj napriek konvergencii, ktorá už dnes skončila, požiadavky US GAAP a IFRS sa stále líšia. Nielenže US GAAP bývajú podrobnejšie, ale tiež neponúkajú zďaleka takú flexibilitu. Napríklad, zatiaľ čo podľa IFRS sa nefinančný majetok všeobecne smie preceňovať, US GAAP túto možnosť vylučuje.

Očakávať môžete tiež nové štandardy pre výnosy a lízing ASC 842, ktoré zásadne zmenia doterajšiu prax.

Cieľová skupina:
Seminár je určený tým, ktorí by sa radi zoznámili s US GAAP všeobecne, bez toho aby museli ísť do prílišnej technickej hĺbky. Popri tých, ktorí by radi nastúpili na finančné oddelenie americkej firmy, je tiež vhodný pre vedúcich pracovníkov slovenských firiem, ktorí uvažujú o založení pobočky v USA, alebo o nadviazanie hlbšej spolupráce s americkým investorom. Seminár je tiež vhodný pre finančných analytikov alebo poradcov, pre ktorých je dôležitejší všeobecný pohľad na US GAAP, než samotná aplikácia štandardov.

Obsah / program prednášky: 

cieľ účtovníctva,

užívatelia finančnej správy,

US GAAP versus slovenské predpisy,

zaúčtovanie, ocenenie a vykazovanie,

prvky účtovníctva,

účtovné zásady,

úvod do reálnej hodnoty,

obežný majetok,

dlhodobý majetok,

záväzky a kapitál,

výsledovka,

Diskusia (priestor na diskusiu je aj počas seminára, nielen na konci.)

Poznámka:
Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nielen pre otázky, ale aj diskusiu o situáciách, ktorým musia sami vo svojom profesijnom živote čeliť.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: v angličtine a v češtine.

Samozrejmosťou je občerstvenie, podkladové materiály a osvedčenie o absolvovaní pre každého účastníka.

Odporúčame absolvovať nadväzujúci kurz "US GAAP - pre pokročilých"

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.

Variabilný symbol: 10062019 

Cena: 420,- € vrátane 20% DPH (350,- € bez DPH)


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 14


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Obsah / program prednášky:  

Základné princípy reportingu.

Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.

Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.

Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.

Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.

Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.

Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.

Prípadová štúdia.

Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.

Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.

Prínos:
Účastníci sa naučia podstatu tvorby a hodnotenia reportov a dashboardov, princípy ich zostavenia a interpretácie výsledkov. Zdokonalia si vedomosti z oblasti controllingu, zvlášť so zameraním na  nákladový, finančný a strategický controlling a možnosti ich efektívneho využitia v praxi. Naučia sa tvoriť a používať KPI pre rôzne oblasti činnosti firmy vrátane hodnotenia výkonnosti pracovníkov. 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu. 

Variabilný symbol: 14062019

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 11.06.2019 - 11.06.2019

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Väčšina spoločností na Slovensku aplikuje IFRS preto, že sú členmi medzinárodnej skupiny. Pomerne malé množstvo slovenských firiem emituje akcie na burze cenných papierov. Na druhej strane, pribúda firiem, ktoré miesto akcií emitujú dlhopisy. Aj na tieto firmy sa však vzťahuje nariadenie ES č. 1606/2002 a zákon č. 563/1991 Zb. § 19a, ktoré upravujú použitie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

Medzinárodné účtovné štandardy, je pojem, ktorý sa objavuje v zákone o účtovníctve, je prekladom International Accounting Standards. IAS sa zmení na IFRS (International Financial Reporting Standards doslovne Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva) predovšetkým preto, že jeho tvorcovia chceli dať najavo, že IFRS neupravuje účtovanie (postupy), ale výkazníctva (výstupy).

Situáciu trochu komplikuje fakt, že hoci použitie IFRS nariaďuje zákon, samotné IFRS zákonom nie sú. Preto, na rozdiel od slovenských predpisov, ktoré nastavujú jasné mantinely okrem iného tým, že upravujú postupy účtovania, IFRS sa podobným procesným veciam nevenujú.

Očakávať môžete tiež nové štandardy pre lízing IFRS 16, ktoré zásadne zmenili doterajšiu prax.

Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí s IFRS len začínajú. Je preto dobrým prvým krokom pre tých, ktorí by radi nastúpili do firmy, kde sa IFRS aplikuje. Je tiež vhodný pre finančných analytikov, poradcov, alebo pre členov širšieho vedenia, pre ktorých je dôležitejšia výsledná finančná správa ako podrobnosti či postup nutný k jej zostaveniu.

Obsah / program prednášky:  

cieľ účtovníctva,

užívatelia finančnej správy,

IFRS versus slovenské predpisy,

zaúčtovanie, ocenenie a vykazovanie,

prvky účtovníctva,

účtovné zásady,

úvod do reálnej hodnoty,

obežný majetok,

dlhodobý majetok,

záväzky a kapitál,

výsledovka,

Diskusia (priestor na diskusiu je aj počas seminára, nielen na konci.).

Poznámka:
Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nielen pre otázky, ale aj diskusiu o situáciách, ktorým musia sami vo svojom profesijnom živote čeliť.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: v angličtine a v češtine.

Samozrejmosťou je občerstvenie, podkladové materiály a osvedčenie o absolvovaní pre každého účastníka..

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

Variabilný symbol: 11062019 

Cena: 420,- € vrátane 20% DPH ( 350,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 21.02.2020 - 21.02.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Pojem controlling a predpoklady pre úspešné fungovanie controllingu vo firme.

- Filozofia a orientácia controllingu.

- Pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu.

- Organizácia controllingu vo firme a jeho inštitucionalizovanie.

- Funkčné oblasti a triedenie controllingu - ziskový a finančný controlling.

- Operatívny a strategický controlling.

- Controllingový reporting. Obsah, tvorba, ukazovatele.

- Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy.

- Vízia a strategické mapy.

- Strategický controlling. SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschopnosti.

- Operatívny controlling. Nástroje operatívneho controllingu, rozpočet, finančný plán, bilancia, príprava kalkulácie.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 21022020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú likviditu? Ste v strate a neviete sa z nej dostať? Chýbajú Vám často finančné prostriedky? Chcete riešiť náklady? Domnievate sa, že ľudia nepodávajú dostatočný výkon a robia neefektívne? Máte obavy z budúcnosti, či poklesu výkonov?

To je len niekoľko otázok, na ktoré sa Vám pokúsime dať odpoveď v našom seminári. Zároveň Vám poskytneme rady a návody ako zlepšiť riadenie firmy, finančné riadenia, plánovanie a ďalšie procesy, ktoré Vám nefungujú efektívne a brzdia výkony podniku. Ponúkame Vám vyše dvadsať rokov získavania znalostí z praxe z oblasti riadenia podnikov.

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť manažérom, odborným pracovníkom, majiteľom, ale aj ostatným záujemcom, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia, komplex znalostí, ktoré ich posunú v riadení firmy vyššie. Na príkladoch z praxe, alebo priamo na príklade účastníckych organizácií budú odprezentované postupy ako pristupovať efektívne k riešeniu týchto problémov a nasmerovať firmu k úspechu.

Cieľová skupina:
Manažéri firiem, majitelia, podnikatelia, ekonómovia, controlléri, finanční referenti, členovia dozorných rád, členovia predstavenstva, akcionári, študenti a všetci, kto má záujem učiť sa a byť v tom, čo robia dobrí.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:  

Controlling ako nová filozofia riadenia. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.

Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.

Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia.

Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru.

Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám

Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.

Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

Ako zaviesť procesný controlling a vytvoriť procesný model?

Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.

Strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu.

Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad na controlling.

Prínos:
Účastníci si rozšíria svoje poznatky z oblasti strategického riadenia a prepojenia stratégie a operatívnych cieľov až po oblasť hodnotenia výkonnosti zamestnancov a efektivity ich práce. Zároveň sa naučia používať novú metódu plánovania a hodnotenia výkonnosti X-matrix. 

Študijný materiál:
Účastníci obdržia pracovné materiály s vyššie uvedenou problematikou, literatúru z controllingu a programovú podporu v excelovských súborov + controllingový systém EIS.

Variabilný symbol: 14062019 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 21.02.2020 - 21.02.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a kontrolou projektov a naučiť ich využívať znalosti z oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti v organizácií.

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

 

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy. Bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

- Projektový controlling a manažérske zručnosti v oblasti tvorby a riadenia projektov.

- Projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov. Manažment v projektovaní.

- Plánovanie projektu, predinvestičná fáza projektu. Štúdia realizovateľnosti.

- Kritériá hodnotenia projektov.

- Úloha finančného plánu v projektovaní.

- Realizácia projektu. Riadenie zmien. Ukončenie a vyhodnotenie projektu.

- Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov.

- Hodnotenie rentability investície cez CVP analýzu.

- Costs & Benefits analysis ako jedna z významných metodík pre tvorbu a hodnotenie projektov z európskych fondov. Obsah projektu CBA a postupy jeho tvorby a hodnotenia. Hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu.

- Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.

 

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: 

- Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 19022020 

 

Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 30.01.2020 - 30.01.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom praktické zručnosti vyššieho stupňa pre prácu s Excelom. Zameriava sa na bežné užívanie Excelu v praxi, na spracovanie údajov a prípravu reportov. Seminár je určený pre manažérov, ekonómov, controllérov aj analytikov, čiže pre všetkých tých pracovníkov, ktorí zabezpečujú informačný servis pre manažment, alebo je ich náplňou práce analýza dát.

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií.

 

Obsah / program prednášky:  

- Plocha Excelu a jej efektívne využitie pre prácu.

- Jednoduché spracovanie dát pomocou makier.

- Prepojenia na vonkajšie zdroje dát a ich spracovanie – Query prístup, prepojenie na kontingenčné tabuľky. Správca dát, dátové formuláre. Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.

- Kontingenčné tabuľky a všetko o nich pre prácu analytika. Prepájanie tabuliek, formátovanie, výpočtové vzorce, zlučovanie dát.

- Hľadanie riešenia a možností jeho uplatnenia pri sledovaní cash flow a hodnotení investičných zámerov.

- Riešiteľ a  uplatnenie riešiteľa v  controllingu. Tvorba a správa scenárov. Správca pohľadov. Správca správ.

- Ochrana a zdieľanie dát v Exceli. Sledovanie a schvaľovanie zmien.

- Odstraňovanie problémov s cyklickými odkazmi.

- Tvorba a možnosti používania šablón v controllingu.

- Grafické objekty a ch použitie v reportingu.

- Jednoduchý dashboard a jeho tvorba.

- Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 

Prínos:
Účastníci sa naučia efektívne narábať s Excelom a využívať ho tvorivo vo svojej práci. Zároveň sa naučia nové možnosti jeho využitia v praxi. 

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie. 

 

Variabilný symbol: 30012020

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 18.03.2020 - 18.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi.

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

 

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.

- Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

- Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia. Ktoré informácie a v akej kvalite je možné získať priamo z výsledovky.

- Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

- Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy.

- Proces finančného plánovania.

- Prečo je dôležitá hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast.

- Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu. 

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol:18032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 09.04.2020 - 09.04.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so základnými pravidlami podnikového hospodárstva. Predovšetkým pre manažérov ide o dôležitý predpoklad pre úspešnú prácu. Vyžaduje sa od nich, aby vedeli interpretovať dáta a čísla, ktoré majú k dispozícií.

 

Cieľová skupina:
Tento kurz je určený najmä vedúcim pracovníkom s technickým alebo iným neekonomických vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske schopnosti. Kurz je tiež vhodný pre všetkých, ktorí pred sebou majú profesionálny postup na vedúcu pozíciu a potrebujú sa na ňu vhodne pripraviť. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre Vašu firmu i pre Vašu profesionálnu kariéru.

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

 

Finančné výkazy a väzby medzi nimi:  

- Súvaha (bilancia) podniku
- Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
- Výkaz cash flow

 

Spôsoby financnovania spoločnosti: 

- Dlhodobé a krátkodobé financovanie
- Bilančné“ pravidlá a ich využitie
- Optimalizácia kapitálovej štruktúry

 

Pracovný kapitál, význam, využitie: 

- Hrubý a čistý pracovný kapitál
- Analýza čistého pracovného kapitálu

 

Cena peňazí, cenné papiere:  

- Výpočet a využitie čistej súčasnej hodnoty
- Cena akcie, obligácie

 

Investície - hodnotenie efektívnosti:  

- Statické metódy hodnotenia investícii
- Dynamické metódy hodnotenia investícií

 

Finančná analýza:  

- Horizontálna analýza účtovných výkazov
- Vertikálna analýza účtovných výkazov

- Pomerové ukazovatele
- Využitie sústav ukazovateľov
- Bankrotné modely

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia financií vo firme. 

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 9042020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 20.05.2020 - 20.05.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Základné princípy reportingu.

- Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.

- Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.

- Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.

- Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.

- Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.

- Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.

- Prípadová štúdia.

- Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.

 

Prínos:
Účastníci sa naučia podstatu tvorby a hodnotenia reportov a dashboardov, princípy ich zostavenia a interpretácie výsledkov. Zdokonalia si vedomosti z oblasti controllingu, zvlášť so zameraním na  nákladový, finančný a strategický controlling a možnosti ich efektívneho využitia v praxi.  

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie. 

 

Variabilný symbol: 20052020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 06.12.2019 - 06.12.2019

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť informácie z účtovných výkazov spoločnosti pre potreby efektívneho riadenia finančných tokov. Zároveň tu bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenie pohľadávok a záväzkov spoločnosti. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadenia likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti finančného riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Obsah / program prednášky:  

Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy. 

Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia.

Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy.

OPEX a CAPEX a prístupy k ich riadeniu a plánovaniu.

Kredibilita pohľadávok a záväzkov, ako zistiť jednoducho a spoľahlivo rating dodávateľsko-odberateľských firiem.
Hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast. Bonita Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu. 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a riadenia likvidity. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a plánov cash flow. Naučia sa riadiť finančné toky vo firme a cieľavedome ich ovplyvňovať 

Variabilný symbol: 10102019 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi prípravy podnikateľského plánu v číselnej a textovej forme pre potreby komerčných bánk a obchodných partnerov (získanie úveru, získanie kapitálovej účasti, získanie dotácií alebo vytvorenie imidžu u zákazníkov), a to s prihliadnutím na finančnú stabilitu firmy a ekonomickú efektívnosť projektu.

Cieľová skupina:
Seminár je určený malým a stredným podnikateľom, finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú spracovaním podnikateľských plánov nevyhnutných pri komunikácii so svojimi obchodnými partnermi a komerčnými bankami s cieľom získať úver na financovanie podnikateľských zámerov.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:  

Podnikateľský plán:

Druhy podnikateľských plánov a systémový model podnikateľského plánu

Úlohy podnikateľského plánu

Obsahová štruktúra podnikateľského plánu  (číselné a textové spracovanie)

SWOT analýza firmy a projektu

Najčastejšie chyby podnikateľského plánu
Finančná analýza a hodnotenie projektu:

Kritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti

Zdroje financovania projektu

Peňažné toky projektu

Riadenie rizika projektu:

Analýza citlivosti

Bod zvratu

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

Variabilný symbol:  3072019

Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 08.04.2020 - 08.04.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
V rámci seminára bude hĺbkovo analyzovaná výsledovka a súvaha a interpretované výsledky a predikcie vývoja u rôznych firiem z databázy firiem v Indexe podnikateľa. Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť informácie z účtovných výkazov rôznych firiem pre potreby efektívneho riadenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Zároveň tu bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenia, či už u firmy samotnej, tak ako aj štúdia firmy dodávateľskej alebo odberateľskej. V rámci seminára budú využívané rôzne dostupné zdroje podľa priamych dotazov a záujmu účastníkov.

 

Cieľová skupina:
Tento seminár je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

- Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.

- Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

- Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia.

- Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

- Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy

- Kredit pohľadávok a záväzkov, ako zistiť spoľahlivosť a rating dodávateľsko-odberateľských firiem jednoducho a spoľahlivo.

- Hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast. Bonita Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia financií vo firme.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 8042020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava


Dátum konania: 06.03.2020 - 06.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:

Cieľom školenia je objasniť proces strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti firmy. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s problematikou tvorby strategickej mapy a strategických cieľov, stanovením a definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti - KPIs a controllingovým systémom založeným na týchto ukazovateľoch.

Cieľom je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti používania KPI vo firme a ich efektívne využívanie so zameraním na rôzne typy organizácií. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami, ktoré bývajú predmetom KPI a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy. Každý okruh vymedzených problémov je ilustrovaný príslušným prehľadom .

 

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj u iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy. Taktiež môže byť veľmi užitočný pre pracovníkov vo verejnom sektore.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

 

Obsah / program prednášky:  

 

Strategické riadenie a výkonnosť organizácie.

Balanced Scorecard ako strategický systém riadenia výkonnosti organizácie.

4 perspektívy merania výkonnosti podniku a používané KPI.

Finančná perspektíva a finančná mapa firmy.

Zákaznícka perspektíva a KPI.

Mapa procesov, systém procesného riadenia.

Učenie sa rastu a HR Scorecard, KPI používané v riadení ľudských zdrojov.

Prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC.

Uvedenie BSC do života firmy a udržiavanie systému.

Praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe.

Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.

 

 

Študijný materiál:
 

Študijný materiál a programy k problematike seminára.

 

Variabilný symbol: 6032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 28.04.2020 - 28.04.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Investičný controlling sa stará o systematické investičné plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii. Pri plánovaní investícií je potrebné vidieť ich súvislosti s finančným plánovaním a zmenami vo výsledku firmy, ktoré plánovanie investícií ovplyvňuje.

 

Cieľová skupina:
Program je určený pre controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu. Odporúčaný je aj pre TOP manažérov, majiteľov, členov dozorných a správnych rád firiem a všetkých riadiacich pracovníkov, ktorí ovplyvňujú chod firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

 

Investičný controlling:  

- Investície - kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania.

- Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI).

- Príklady - plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability.

 

Finančný controlling: 

- Stanovenie finančných cieľov a riadenie finančnej politiky firmy

- Zdroje údajov a ich spracovanie pre potreby finančného controllingu.

- Interpretácia výsledkov finančných analýz a tvorba reportov.

- Obsah a štruktúra finančného plánu ako nástroj riadenia firmy.

- Tvorba finančných plánov pre potreby získavania zdrojov od externých inštitúcií.

- Profesionálny finančný plán a metodika jeho zostavenia, finančná projekcia a prognóza výsledkov firmy.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria svoje zručnosti a poznatky z oblasti investovania a tvorby investičných plánov a projektov v prepojení na finančné plánovanie a riadenie. 

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 28042020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 11.03.2020 - 11.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom praktické zručnosti vyššieho stupňa pre prácu s Excelom. Zameriava sa na bežné užívanie Excelu v praxi, na spracovanie údajov a prípravu reportov. Seminár je určený pre manažérov, ekonómov, controllérov aj analytikov, čiže pre všetkých tých pracovníkov, ktorí zabezpečujú informačný servis pre manažment, alebo je ich náplňou práce analýza dát.

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllérom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií.

 

Obsah / program prednášky: 

- Plocha Excelu a jej efektívne využitie pre prácu.

- Jednoduché spracovanie dát pomocou makier.

- Prepojenia na vonkajšie zdroje dát a ich spracovanie – Query prístup, prepojenie na kontingenčné tabuľky. Správca dát, dátové formuláre. Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.

- Kontingenčné tabuľky a všetko o nich pre prácu analytika. Prepájanie tabuliek, formátovanie, výpočtové vzorce, zlučovanie dát.

- Hľadanie riešenia a možností jeho uplatnenia pri sledovaní cash flow a hodnotení investičných zámerov.

- Riešiteľ a  uplatnenie riešiteľa v  controllingu. Tvorba a správa scenárov. Správca pohľadov. Správca správ.

- Ochrana a zdieľanie dát v Exceli. Sledovanie a schvaľovanie zmien.

- Odstraňovanie problémov s cyklickými odkazmi.

- Tvorba a možnosti používania šablón v controllingu.

- Grafické objekty a ch použitie v reportingu.

- Jednoduchý dashboard a jeho tvorba.

- Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti práce s Excelom na úrovni expert a budú ho vedieť efektívne používať vo svojej práci. 

 

Študijný materiál:
Príručka Excelu a materiály a programy, ktoré budú prezentované na seminári.

 

Variabilný symbol: 11032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 05.05.2020 - 05.05.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu hotelového controllingu, jeho obsah a využívanie v riadení hotelových zariadení. Na príkladoch z praxe je interpretovaná metodika tvorby controllingových systémov v hotelierstve, v oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. Osobitne sa pozornosť venuje nákladom hotelových zariadení až po úroveň kalkulácie produktov, ktoré hotel ponúka. V rámci seminára je analyzovaný aj  pohyb peňažných prostriedkov a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia v hotelierstve prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, TOP manažment hotelových zariadení, controllérov, ekonómov, manažérov v hoteloch alebo iných turistických zariadeniach vrátane penziónov a všetkých záujemcov, ktorí chcú poznať problematiku controllingu v hotelierstve a jeho použitie v oblasti turizmu. Objasní vám aj ako urobiť dobrý finančný plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci a ďalšie roky. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania do oblasti cestovného ruchu.

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

- tvoriť rozpočty, robiť analýzy nákladov a poznatkami ako ich efektívne ovplyvňovať.

- podstatu finančného controllingu a finančného  riadenia a metódy ako ovplyvňovať ziskovosť,

- plánovať a kontrolovať finančné toky v hotelových zariadeniach.

- stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie.

- podstatu nákladového controllingu a využiť ho v procese riadenia.

- vypracovať strategické a investičné plány pre rozvoj podniku a dopady svojich rozhodnutí na budúcnosť hotelového zariadenia.

 

Obsah / program prednášky:  

- účtovná dokumentácia a analýza účtovných výkazov výkazu ziskov a strát a súvahy

- finančné ciele podniku a finančná politika, likvidita, likvidnosť a jej riadenie.

- tvorba zisku a možnosti jeho ovplyvňovania, plánovanie ziskovosti hotela

- vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry.

- finančný plán hotela a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít.

- rozpočty a strediskové hospodárenie, analýza nákladov a tvorba krycích príspevkov.

- kalkulácie služieb v hotelových zariadeniach a ostatných typoch zariadení v turizme.

- tvorba a hodnotenie kvality strategického plánu, Balanced Scorecard v hotelierstve.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančného riadenia, riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov a tvorby kľúčových ukazovateľov výkonnosti hotelových zariadení.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.

 

Variabilný symbol: 5052020 

 

Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava


Dátum konania: 22.04.2020 - 22.04.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 15


Popis a špecifikácia:

 

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície a výkonnosti firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Účastníci sa oboznámia s najdôležitejšími kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti KPI (Key Performance Indicators) v oblasti hodnotenia výkonnosti firmy a jej zamestnancov.

 

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený pre manažérov, controllérov, pracovníkov ekonomických a personálnych útvarov na rôznej úrovni riadenia firmy, ktorí sa zaoberajú výkonnosťou podniku a hodnotením výkonnosti až po úroveň zamestnancov podniku. Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

 

Obsah / program prednášky:  

 

Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov.

Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti a ich interpretácia.

Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy.

Hodnotenie výkonnosti podniku a jej zamestnancov prostredníctvom ukazovateľa EVA, motivačný faktor ukazovateľa EVA.

Hodnotenie výkonu zamestnanca – prístupy, metodika.

Hodnotiace systémy zamestnancov.

Hodnotenie cez KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Manažérska inventúra a výkonnosť oddelení.

Tvorba hodnotiacej správy a vedenie hodnotiacich pohovor.

Motivačný faktor hodnotenia.

Tvorba a interpretácia ukazovateľov KPI a ich prepojenie na výkon zamestnanca.

 

 

Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 22042020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 17.04.2020 - 17.04.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť informácie z účtovných výkazov spoločnosti pre potreby efektívneho riadenia finančných tokov. Zároveň tu bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenie pohľadávok a záväzkov spoločnosti. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadenia likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

 

Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti finančného riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.

- Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

- Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia.

- Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

- Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy

- Kredibilita pohľadávok a záväzkov, ako zistiť jednoducho a spoľahlivo rating dodávateľsko-odberateľských firiem.

- Hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast. Bonita Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a riadenia likvidity. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a plánov cash flow. Naučia sa riadiť finančné toky vo firme a cieľavedome ich ovplyvňovať. 

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 1742020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava


Dátum konania: 09.12.2019 - 09.12.2019

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

 

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom vzdelávania pohľad na integrované operatívne podnikové plánovanie a priebežné poskytovanie relevantných informácií manažmentu spoločnosti. Keďže operatívny a procesný controlling patria  k jedným z kľúčových úloh controllera, ťažiskom seminára sú moderné koncepty a ich praktické prevedenie do jeho dennej práce.

 

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pre manažérov, controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať smerom controlling.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

 

Obsah / program prednášky:  

 

Kľúčové faktory hospodárskeho výsledku podniku.

Plánovanie a kalkulácie. Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

Operatívne plánovanie a rozpočtovanie.

Krátkodobé plánovanie podniku.

Rozpočet výkonov. Finančný plán. Plánová súvaha.

Performance Management - od Return on Investment k Economic Value Added.

Praktický príklad - Operatívne podnikové plánovanie.

Rozpočtová výsledovka.

Výkaz cash flow.

Krátkodobý finančný plán.

Analýza bodu zvratu.

ROI.

Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model.

Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

nákladový controlling; jeho úloha v  riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a  variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a  NOPAT. EBITDA a jeho tvorba

metódy kalkulácií a  ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku

 

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

 

Variabilný symbol: 9122019 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 27.03.2020 - 27.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy, na kalkulácie potrebné pri príprave plánu a na rozbory hospodárskych výsledkov spoločnosti.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, podnikateľov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet na nasledujúci rok.

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

- Čo rozumieme pod finančným plánovaním; plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu
- štruktúra a obsah finančného plánu
- finančná perspektíva a finančná mapa firmy
- postup tvorby FP
- charakteristika jednotlivých častí FP; finančné, obchodné, procesné a vzdelanostné ciele podniku; využitie BSC pri plánovaní
- dlhodobý finančný plán; plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry
- krátkodobý FP; plán a rozpočty; analýza nákladov; plán zisku; finančná bilancia; plán cash flow; plán rozdelenia zisku
- hodnotenie kvality vypracovaného finančného plánu
- metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu
- využitie výpočtovej techniky pri tvorbe plánu – ekonomické informačné systémy, manažérske informačné systémy, Balanced ScoreCard (BSC); Activity Based Costing (ABC) a pod.

 

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: 

- prečo nestačí v pláne vychádzať len z hospodárskych výsledkov minulého roka

- vykonať rozpočet a kalkulácie jednotlivých produktov a ich cien

- vykonať rozpočet na jednotlivé strediská firmy

- ako zistiť cenu jednotlivých procesov vo firme

- aké metódy použiť, aby sme vecne a finančne pripravili vyrovnaný ročný finančný plán

- ako využívať metódu bohatých pri príprave plánu firmy

- ako ABC (Activity Based Costing) využiť pri príprave plánu firmy - výnosov, nákladov a pracovného kapitálu

- používať rôzne nástroje na zníženie, alebo optimalizáciu nákladov firmy.

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 27032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 25.03.2020 - 25.03.2020


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukázať fungovanie nákladového controllingu vo firme za účelom zlepšenia hospodárenia firmy a jeho prepojenie na kalkulácie a cenotvorbu. Určené je pre ekonómov, manažérov firmy, controllerov, marketingových pracovníkov, a pod.

 

Cieľová skupina:

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

 

- Vymedzenie pojmov nákladového controllingu a problematika nákladového manažmentu.

- Produktívne a neproduktívne náklady, členenie nákladov.

- Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy.

- Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame náklady a réžie).

- Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu.

- Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov.

- Optimalizácia nákladov. Zero Based Budgeting (ZBB).

- Hodnotová analýza v riadení nákladov.

- Tvorba cien a kalkulácie UVN.

- Tvorba cien na báze kalkulácie neúplných nákladov.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti cenotvorby a vyhodnocovania efektivity cien a postavenia produktov s použitím metód a nástrojov controllingu. 

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol:25032020


Miesto konania: Bratislava


Dátum konania: 06.05.2020 - 06.05.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:

Oboznámiť účastníkov s  prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

 

Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pre pracovníkov komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením bonity a úveruschopnosti  podnikateľského subjektu najmä z pohľadu predpokladaného vývoja správe poskytnutých úverov na základe vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi.

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť interpretovať finančné a ekonomické ukazovatele a cieľavedome ovplyvňovať výsledky tak, aby dosiahli postupne optimálne finannčé zdravie podniku a zvýšili jej konkurencieschopnosť.

 

Obsah / program prednášky:  

 

- Charakteristika rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré vyjadrujú mieru finančnej stability podnikateľského subjektu; Prístupy k hodnoteniu finančných a ekonomických ukazovateľov; Výber interpretovaných ukazovateľov významných pre rozhodovanie pri riadení firmy; Seminár je obohatený o poznatky vplyvu vývoja týchto ukazovateľov na finančnú stabilitu firiem na základe spracovania 13 ročných časových radov.

Zameranie seminára
 

Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov:

- Ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti - poskytujú informáciu o stabilite firmy; vzťahy medzi týmito ukazovateľmi sú vnímané komplexne a analýza ich vývoja umožňuje posúdiť možné finančné riziká firmy.
 

Interpretácia ukazovateľov, charakterizujúcich udržateľný rast firmy:

- Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy; vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy.

- Definovanie ukazovateľov o efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia.

- Stručná charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).


Pracovný kapitál firmy

- Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow.

- Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy.

- Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti hodnotenia výkonnosti firmy a ovplyvňovania jej výsledkov. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a ich využitím v riadení. 

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 6052020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 03.04.2020 - 03.04.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomické informácie v praxi; Orientácia v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – vysvetlenie vzájomných vzťahov; Oboznámenie sa s postupmi hodnotenia medziročného vývoja vybraných bilančných položiek (bilančná štruktúra) a vývoja nákladových a výnosových položiek. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

 

Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkou odbornou praxou, ktorých náplňou práce je vyhodnocovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie návrhov úverových obchodov a správa poskytnutých úverov.

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť používať výkazy podniky a porozumie ekonomike firmy a jej finančnému riadeniu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Základné informácie o  ekonomike firmy, vrátane interpretácie finančných ukazovateľov, ktorých vývoj je rozhodujúci pre riadenie firmy. Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmy vo vzťahu k obchodným partnerom, vrátane komerčných bánk.
- Praktická prípadová štúdia - analýza Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu Cash-flow ako východiska pre rozhodovanie o efektívnosti predkladaného podnikateľského zámeru a rizikovosti súvisiaceho úverového obchodu.
- Zameranie seminára
- Základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:

- Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow.

- Interpretácia medziročného vývoja vybraných účtovných položiek.
- Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

- Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich vplyv na vývoj pracovného kapitálu firmy.

- Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.

- Finančná pozícia firmy

- Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.

- Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.

- Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:

- Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy.

- Ratingové hodnotenie podniku a jeho bonity.

- Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy.

 

Prínos:
Účastníci nadobudnú dôležité ekonomické poznatky, ktoré budú môcť tvorivo používať na najrôznejších manažérskych pozíciách vo firme. 

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 3042020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 04.03.2020 - 04.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomické informácie v praxi; Orientácia v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – vysvetlenie vzájomných vzťahov; Oboznámenie sa s postupmi hodnotenia medziročného vývoja vybraných bilančných položiek (bilančná štruktúra) a vývoja nákladových a výnosových položiek. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

 

Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkou odbornou praxou, ktorých náplňou práce je vyhodnocovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie návrhov úverových obchodov a správa poskytnutých úverov.

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť používať výkazy podniky a porozumie ekonomike firmy a jej finančnému riadeniu.

 

Obsah / program prednášky:  

 

Základné informácie o  ekonomike firmy, vrátane interpretácie finančných ukazovateľov, ktorých vývoj je rozhodujúci pre riadenie firmy. Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmy vo vzťahu k obchodným partnerom, vrátane komerčných bánk.
 

Praktická prípadová štúdia - analýza Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu Cash-flow ako východiska pre rozhodovanie o efektívnosti predkladaného podnikateľského zámeru a rizikovosti súvisiaceho úverového obchodu.

Zameranie seminára
 

Základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow.

Interpretácia medziročného vývoja vybraných účtovných položiek.
 

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich vplyv na vývoj pracovného kapitálu firmy.

Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.


Finančná pozícia firmy

Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.

Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.


Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:

Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy.

Ratingové hodnotenie podniku a jeho bonity.

Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy.

 

Prínos:
Účastníci nadobudnú dôležité ekonomické poznatky, ktoré budú môcť tvorivo používať na najrôznejších manažérskych pozíciách vo firme.

 

Študijný materiál:
 

Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 4032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 27.03.2020 - 27.03.2020


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:

Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukázať fungovanie nákladového controllingu vo firme za účelom zlepšenia hospodárenia firmy a jeho prepojenie na kalkulácie a cenotvorbu. Určené je pre ekonómov, manažérov firmy, controllerov, marketingových pracovníkov, a pod.

 

Cieľová skupina:

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Profil absolventa:

 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

- Vymedzenie pojmov nákladového controllingu a problematika nákladového manažmentu.

- Produktívne a neproduktívne náklady, členenie nákladov.

- Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy.

- Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame náklady a réžie).

- Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu.

- Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov.

- Optimalizácia nákladov. Zero Based Budgeting (ZBB).

- Hodnotová analýza v riadení nákladov.

- Tvorba cien a kalkulácie UVN.

- Tvorba cien na báze kalkulácie neúplných nákladov.

 

Prínos:

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti cenotvorby a vyhodnocovania efektivity cien a postavenia produktov s použitím metód a nástrojov controllingu. 

 

Študijný materiál:

Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 27032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH 


Miesto konania: Bratislava


Dátum konania: 22.05.2020 - 22.05.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť manažérom a pracovníkom v oblasti personalistiky a HR potrebný prehľad o postupoch zavádzania systémov hodnotenia výkonnosti a stanovovaní osobných nákladov vo väzbe na finančný plán a finančné riadenie firmy. V rámci seminára bude popísaný systém tvorby výkonnostného systému odmeňovania, stanovovanie fixnej a variabilnej zložky mzdy a ukazovatele súvisiace s ľudskými zdrojmi. Osobitnou témou bude moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov na báze HR Scorecard, ktorý je veľmi úzko prepojený na systém Balanced Scorecard – BSC. Zámerom vzdelávania je ukázať, ako si môžu firmy vytvoriť alebo zdokonaliť systém hodnotenia výkonnosti a systém odmeňovania zamestnancov. V rámci seminára bude objasnená aj problematika hodnotia organizácia na báze výkonnosti zamestnancov a výpočet kvalifikačnej úrovne firmy s cieľom zabezpečiť jej rast.

 

Cieľová skupina:

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí sa zaoberajú systémami hodnotenia výkonnosti zamestnancov a organizácie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a zvlášť z oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov. Budú objasnené pojmy kľúčoví zamestnanci a nositelia procesov a ich vzťah k stratégii firmy.

 

Obsah / program prednášky:  

 

- Základné východiská v tvorbe systémov hodnotenia a odmeňovania – finančný plán a plánovanie počtu a výšky osobných nákladov.

- Osobné náklady v ekonomike firmy a výkonnosť zamestnancov. Základné zložky mzdy – fixná a variabilná. Členenie variabilnej zložky mzdy.

- Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich výpočet. Výkonnostná karta zamestnanca a cieľové odmeny.

- Hodnotenie výkonnosti zamestnancov a organizácie. HR Scorecard a karta výkonnosti zamestnanca.

- HR Scorecard a Balanced Scorecard – odmeňovanie na cieľovom prístupe s akceptovaním prvkov strategického riadenia podniku.

- Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.  Zvyšovanie bonity firmy riadením výkonnosti zamestnancov.

 

 

 

Seminár je jedinečný svojím obsahom a školiteľ tu odovzdáva svoje vyše 25 ročné skúsenosti práce v tejto oblasti manažérom, ktorí chcú ďalej rásť a efektívne sa podieľať na riadení firiem. Naučíte sa na ňom v priebehu jedného dňa zvládnuť analýzu základných finančných dokumentov firmy a tým si zdokonalíte a rozšírite Vaše zručnosti v oblasti riadenia firmy a ovplyvňovania jej výsledkov. Maximálny počet účastníkov je limitovaný počtom 7.  

 

Študijný materiál:
Účastníci seminára obdržia študijný materiál so zameraním na obsah seminára podporený softvérovými produktmi  z oblasti HR.

 

Variabilný symbol: 22052020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Miesto konania: Bratislava


Dátum konania: 13.03.2020 - 13.03.2020

Počet lekcií: 1


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

 

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňažných tokov a finančného riadenia firmy. Je zameraný na praktickú stránku riadenia peňažných tokov vo firme. Na príkladoch z praxe dokumentuje pohyb peňažných prostriedkov vo firme a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci rok. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:
• podstatu finančného riadenia a ovplyvňovať ziskovosť
• plánovať a kontrolovať finančné toky
• stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie
• podstatu finančného controllingu a využiť ho v procese riadenia
• tvoriť výkazy cash flow a interpretovať výsledky
• urobiť finančnú analýzu a finančnú projekciu firmy

 

 

Obsah / program prednášky:  

 

účtovná dokumentácia a analýza peňažných tokov,

tvorba výkazu cash flow – priamy cash flow, nepriamy cash flow,

likvidita, likvidnosť a jej riadenie,

vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry,

finančný plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu,

postup tvorby finančného plánu a cyklus Cash – To – Cash,

charakteristika jednotlivých častí finančného plánu; finančné ciele podniku a finančná politika,

dlhodobý finančný plán, plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry,

krátkodobý finančný plán, plán a rozpočty, finančná bilancia; plán cash flow,

hodnotenie kvality finančného plánu.

 

 

Študijný materiál:
 

Študijný materiál a programy k problematike seminára.

 

Variabilný symbol: 13032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Komentáre

ID: 000335