Aktuálne udalosti

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

12.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Kalkulácie a cenotvorba

13.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť n...Uplynulé udalosti

Úvod do US GAAP pre začínajúcich 

Úvod do US GAAP pre začínajúcich

10.06.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Pretože je americký trh veľký, stáva sa čím ďalej väč...

 

IFRS - Medzinárodné účtovné štandardy pre začí...

11.06.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Väčšina spoločností na Slovensku aplikuje IFRS preto,...

 

Praktické skúsenosti s obchodom na americkej b...

12.06.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Žiadne školenie nedokáže nikomu zaručiť, že ho naučí ...

 

Moderný manažérsky reporting a KPI´s

14.06.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Strategické finančné riadenie a hodnotenie výk...

14.06.2019

Bratislava, Slovensko

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú ...

 

Finančné riadenie firmy

27.06.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so zák...

 

Finančný controlling a interpretácia výsledkov...

27.06.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: V rámci seminára bude hĺbkovo analyzovaná výsledovka ...

 

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba

28.06.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukázať ...

 

Podnikateľský plán a hodnotenie ekonomickej ef...

03.07.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístu...

 

Finančný controlling a plánovanie

10.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno...

11.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní...

 

Excel - dynamické reportingové systémy a dashb...

17.10.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom...

 

Finančný controlling a riadenie cash flow a li...

24.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING

25.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Investičný controlling sa stará o systematické invest...

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

14.11.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

15.11.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...

 

PROJEKTOVÝ CONTROLLING

05.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a ...