Aktuálne udalosti

 

Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľ...

22.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť účastníkov s  prístupmi k hodnoteniu v...

 

Investičný a finančný controlling a finančné p...

23.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Investičný controlling sa stará o systematické invest...

 

Controlling HR a personálny audit

24.01.2020

Bratislava, Slovensko

Tvorba a zdokonaľovanie systému odmeňovania pracovníkov vo firme a hodno...

 

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno...

28.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní...

 

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba

29.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukáza...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

30.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...

 

Excel - dynamické reportingové systémy a dashb...

30.01.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom...

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

06.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peň...

07.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňaž...

 

Projektový controlling a investičné plánovanie

13.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a ...

 

Balanced Scorecard - riadenie výkonnosti firmy

14.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť proces strategického ri...

 

Excel špeciál pre controlling (Excel nielen pr...

26.02.2020

Bratislava, Slovensko

Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im...

 

Digitálny controlling pre 21. storočie

27.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Digitálne technológie ovplyvňujú celý systém contro...

 

Ekonomika pre neekonómov

05.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Finančný controlling a finančné plánovanie v E...

12.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť...

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

19.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Hodnotenie výkonnosti podniku, Balanced Scorec...

26.03.2020

Bratislava, Slovensko

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú ...

 

Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančnéh...

27.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy,...

 

Finančný controlling a riadenie cash flow a li...

02.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

Ekonomické minimum pre manažérov v praxi

03.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomic...

 

Finančný controlling a interpretácia výsledkov...

08.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: V rámci seminára bude hĺbkovo analyzovaná výsledovk...

 

Finančné riadenie firmy

09.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so zák...Uplynulé udalosti

Úvod do US GAAP pre začínajúcich 

Úvod do US GAAP pre začínajúcich

10.06.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Pretože je americký trh veľký, stáva sa čím ďalej v...

 

IFRS - Medzinárodné účtovné štandardy pre začí...

11.06.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Väčšina spoločností na Slovensku aplikuje IFRS preto,...

 

Praktické skúsenosti s obchodom na americkej b...

12.06.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Žiadne školenie nedokáže nikomu zaručiť, že ho naučí ...

 

Moderný manažérsky reporting a KPI´s

14.06.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Strategické finančné riadenie a hodnotenie výk...

14.06.2019

Bratislava, Slovensko

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú ...

 

Podnikateľský plán a hodnotenie ekonomickej ef...

03.07.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístu...

 

Finančný controlling a plánovanie

10.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

Hotelový controlling a kalkulácie v turizme

16.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu hot...