Aktuálne udalosti

Controlling HR a personálny audit

24.01.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Controlling HR a personálny audit udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Tvorba a zdokonaľovanie systému odmeňovania pracovníkov vo firme a hodnotenie ich výkonnosti

 

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku formou Balanced Scorecard a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

- podstatu HR controllingu, jeho obsah a metodiku ako ho implementovať do podniku.

- plánovať a kontrolovať personálne zdroje, analyzovať ich kvalitu a výkonnosť,

- stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na ciele v oblasti personálneho riadenia.

- podstatu hodnotenia výkonnosti pracovníkov na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

- posúdiť kvalitu organizačnej štruktúry a definovať potrebné zmeny z pohľadu HR.

- vypracovať strategické plány pre perspektívu učenia sa rastu (zamestnanci).

 

Obsah / program prednášky:  

 

- Základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre podniku.

- Manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu.

- Procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov.

- Audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy.

- Personálny controlling a náklady.

- Plánovanie a optimalizácia personálnych nákladov.

- Strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie.

- HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard.

- Zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI.

- Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov.

 

Prínos: 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 

Študijný materiál:

Študijný materiál a programy k problematike seminára.

 

Variabilný symbol: 24012020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 6xĎalšie udalosti

 

Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľ...

22.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť účastníkov s  prístupmi k hodnoteniu v...

 

Investičný a finančný controlling a finančné p...

23.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Investičný controlling sa stará o systematické invest...

 

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno...

28.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní...

 

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba

29.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukáza...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

30.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...

 

Excel - dynamické reportingové systémy a dashb...

30.01.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom...

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

06.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peň...

07.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňaž...

 

Projektový controlling a investičné plánovanie

13.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a ...

 

Balanced Scorecard - riadenie výkonnosti firmy

14.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť proces strategického ri...

 

Excel špeciál pre controlling (Excel nielen pr...

26.02.2020

Bratislava, Slovensko

Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im...

 

Digitálny controlling pre 21. storočie

27.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Digitálne technológie ovplyvňujú celý systém contro...

 

Ekonomika pre neekonómov

05.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Finančný controlling a finančné plánovanie v E...

12.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť...

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

19.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Hodnotenie výkonnosti podniku, Balanced Scorec...

26.03.2020

Bratislava, Slovensko

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú ...

 

Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančnéh...

27.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy,...

 

Finančný controlling a riadenie cash flow a li...

02.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

Ekonomické minimum pre manažérov v praxi

03.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomic...

 

Finančný controlling a interpretácia výsledkov...

08.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: V rámci seminára bude hĺbkovo analyzovaná výsledovk...

 

Finančné riadenie firmy

09.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so zák...