Aktuálne udalosti

Controlling HR a personálny audit

22.05.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Controlling HR a personálny audit udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Tvorba a zdokonaľovanie systému odmeňovania pracovníkov vo firme a hodnotenie ich výkonnosti

 

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku formou Balanced Scorecard a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

- podstatu HR controllingu, jeho obsah a metodiku ako ho implementovať do podniku.

- plánovať a kontrolovať personálne zdroje, analyzovať ich kvalitu a výkonnosť,

- stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na ciele v oblasti personálneho riadenia.

- podstatu hodnotenia výkonnosti pracovníkov na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

- posúdiť kvalitu organizačnej štruktúry a definovať potrebné zmeny z pohľadu HR.

- vypracovať strategické plány pre perspektívu učenia sa rastu (zamestnanci).

 

Obsah / program prednášky:  

 

- Základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre podniku.

- Manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu.

- Procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov.

- Audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy.

- Personálny controlling a náklady.

- Plánovanie a optimalizácia personálnych nákladov.

- Strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie.

- HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard.

- Zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI.

- Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov.

 

Prínos: 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 

Študijný materiál:

Študijný materiál a programy k problematike seminára.

 

Variabilný symbol: 22052020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 13xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...