Aktuálne udalosti

Controlling vo firme - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators (KPI)

21.02.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Controlling vo firme - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators (KPI) udalosť   

Miesto: Bratislava


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Pojem controlling a predpoklady pre úspešné fungovanie controllingu vo firme.

- Filozofia a orientácia controllingu.

- Pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu.

- Organizácia controllingu vo firme a jeho inštitucionalizovanie.

- Funkčné oblasti a triedenie controllingu - ziskový a finančný controlling.

- Operatívny a strategický controlling.

- Controllingový reporting. Obsah, tvorba, ukazovatele.

- Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy.

- Vízia a strategické mapy.

- Strategický controlling. SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschopnosti.

- Operatívny controlling. Nástroje operatívneho controllingu, rozpočet, finančný plán, bilancia, príprava kalkulácie.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 21022020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 78xĎalšie udalosti

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...