Aktuálne udalosti

Controlling vo firme - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators (KPI)

14.11.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Controlling vo firme - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators (KPI) udalosť   

Miesto: Bratislava


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

Obsah / program prednášky:  

Pojem controlling a predpoklady pre úspešné fungovanie controllingu vo firme.

Filozofia a orientácia controllingu.

Pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu.

Organizácia controllingu vo firme a jeho inštitucionalizovanie.

Funkčné oblasti a triedenie controllingu - ziskový a finančný controlling.

Operatívny a strategický controlling.

Controllingový reporting. Obsah, tvorba, ukazovatele.

Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy.

Vízia a strategické mapy.

Strategický controlling. SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschopnosti.

Operatívny controlling. Nástroje operatívneho controllingu, rozpočet, finančný plán, bilancia, príprava kalkulácie.

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu.

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

Variabilný symbol: 14112019 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 56xĎalšie udalosti

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

12.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Kalkulácie a cenotvorba

13.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť n...