Aktuálne udalosti

Digitálny controlling pre 21. storočie

20.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Digitálny controlling pre 21. storočie udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:

Digitálne technológie ovplyvňujú celý systém controllingu. Digitálny reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controlléra - neustále zásobovať manažment relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllérom a manažérom. Digitalizácia sa prejavuje v práci aj v mnoho ďalších oblastiach, s ktorými budú účastníci seminára oboznámení.

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 

Obsah / program prednášky:  

 

Controlling ako nová filozofia riadenia v digitálnom prostredí. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.

Digitalizácia vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.

Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia z pohľadu digitálnej doby.

Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru prostredníctvo digitálnych technológií. 3D controlling v oblasti nákladov.

Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám a digitálne techniky.

Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu v digitálnej dobe.

Digitalizácia a procesný controlling, ako vytvoriť procesný model s podporou digitálnej techniky?

Strategický controlling ako súčasť digitalizácie podnikového controllingu.

Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad cez digitálny controlling.

 

Prínos:

Účastníci sa oboznámia s novými poznatkami a metódami, ktoré môžu využiť v práci. Okrem poznatkov s tvorby moderných controllingových reportov sa oboznámia aj s novinkami z oblasti finančného riadenia a prognózovania, či možnosti tvorby efektívnych nástrojov pre controlling až po úroveň spracovania znalostí z pohľadu digitálnych technológií.

 

Študijný materiál:

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 20032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 7xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...