Aktuálne udalosti

Excel špeciál pre controlling (Excel nielen pre controllerov a ekonómov)

25.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Excel špeciál pre controlling (Excel nielen pre controllerov a ekonómov) udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im možnosť samostatne vytvoriť efektívny systém controllingu a minimalizovať rutinné operatívne činnosti, ktoré často výrazne prevyšujú čas venovaný rozvoju controllingu. Cieľom tohto kurzu je ukázať, aké široké možnosti má Excel v oblasti analýz a prezentácie dát a ako môže efektívne podporovať prácu controllera.
Postupne sa od relatívne jednoduchých funkcií prepracujete k metóde veľmi rýchleho prehľadávania veľkého množstva dát. Kombináciou správneho navrhnutia štruktúry tabuliek, vyhľadávacích funkcií a ovládacích prvkov vytvoríte mocný analytický nástroj, ktorý sa stane základom Vašich ďalších rozborov. V závere kurzu sa budete pohybovať na úplnom vrchole možností Excelu - EIS aplikácií, ktoré sú určené špeciálne pre manažment.

Kurz prebieha formou výučby a riešenia prípadových štúdií z oblasti controllingu na počítačoch a vyžaduje znalosť základných funkcií Excelu.

 

Cieľ vzdelávania:

Kurz Vás oboznámi s  problematikou controllingu a  zároveň Vám prakticky pomôže osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku  alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

 

Profil absolventa:

Účastníci na konci kurzu budú vedieť cieľavedome využiť Excel vo svojej práci, načítavať a spracovávať efektívne zdroje dát, tvoriť dynamické tabuľky a controllingové systémy.

 

Obsah / program prednášky:  

- Viacrozmerná analýza dát: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky.

- Úvod do EIS aplikácií (Executive Information System): dátový sklad, výstavba jednoduchej EIS aplikácie.

- Vyhľadávanie informácií v dátovom sklade - funkcia vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky.

- Základné postupy EIS programov - analýzy typu drill-down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS.

- Výstavba EIS aplikácie - založenie dátového skladu, založenie číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov, prepojenie jednotlivých častí riešenia. Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch.

- Spustenie doplnku PowerPivot pre Excel, pridanie dát do okna PowerPivot, okno PowerPivot. - Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou karty PowerPivot.

- Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.

- Špecifikácie a dátové typy podporované v zošitoch PowerPivot a jazyk DAX.
- Tipy a triky so vzorcami – efektívne vkladanie dát, tvorba grafov, trendy. Grafické mapy a trendy v reálnom čase. Časovač prác – nechajme Excel pracovať za nás.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: 

 

- Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.

- Minimalizujete rutinné práce ako vyhľadávanie potrebných dát a ich následné spracovanie.

- Môžete vybudovať efektívne controllingové systémy priamo s pracovníkmi controllingu.

- Zostane Vám čas na koncepčný rozvoj controllingu.

 

Variabilný symbol: 25032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 7x



Ďalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...