Aktuálne udalosti

Finančné riadenie firmy

09.04.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Finančné riadenie firmy udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so základnými pravidlami podnikového hospodárstva. Predovšetkým pre manažérov ide o dôležitý predpoklad pre úspešnú prácu. Vyžaduje sa od nich, aby vedeli interpretovať dáta a čísla, ktoré majú k dispozícií.

Cieľová skupina:
Tento kurz je určený najmä vedúcim pracovníkom s technickým alebo iným neekonomických vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske schopnosti. Kurz je tiež vhodný pre všetkých, ktorí pred sebou majú profesionálny postup na vedúcu pozíciu a potrebujú sa na ňu vhodne pripraviť. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre Vašu firmu i pre Vašu profesionálnu kariéru.

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

Obsah / program prednášky:  

Finančné výkazy a väzby medzi nimi:  

Súvaha (bilancia) podniku
Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
Výkaz cash flow

Spôsoby financovania spoločnosti:  

Dlhodobé a krátkodobé financovanie
"Bilančné“ pravidlá a ich využitie
Optimalizácia kapitálovej štruktúry
Pracovný kapitál, význam, využitie: 

Hrubý a čistý pracovný kapitál
Analýza čistého pracovného kapitálu

Cena peňazí, cenné papiere:  

Výpočet a využitie čistej súčasnej hodnoty
Cena akcie, obligácie

Investície - hodnotenie efektívnosti:  

Statické metódy hodnotenia investícii
Dynamické metódy hodnotenia investícií
Finančná analýza:  

Horizontálna analýza účtovných výkazov
Vertikálna analýza účtovných výkazov
Pomerové ukazovatele
Využitie sústav ukazovateľov
Bankrotné modely

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia financií vo firme. 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

Variabilný symbol: 9042020

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 72xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...