Aktuálne udalosti

IFRS - Medzinárodné účtovné štandardy pre začínajúcich

11.06.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

IFRS - Medzinárodné účtovné štandardy pre začínajúcich udalosť   

Miesto: Bratislava


Cieľ vzdelávania:
Väčšina spoločností na Slovensku aplikuje IFRS preto, že sú členmi medzinárodnej skupiny. Pomerne malé množstvo slovenských firiem emituje akcie na burze cenných papierov. Na druhej strane, pribúda firiem, ktoré miesto akcií emitujú dlhopisy. Aj na tieto firmy sa však vzťahuje nariadenie ES č. 1606/2002 a zákon č. 563/1991 Zb. § 19a, ktoré upravujú použitie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

Medzinárodné účtovné štandardy, je pojem, ktorý sa objavuje v zákone o účtovníctve, je prekladom International Accounting Standards. IAS sa zmení na IFRS (International Financial Reporting Standards doslovne Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva) predovšetkým preto, že jeho tvorcovia chceli dať najavo, že IFRS neupravuje účtovanie (postupy), ale výkazníctva (výstupy).

Situáciu trochu komplikuje fakt, že hoci použitie IFRS nariaďuje zákon, samotné IFRS zákonom nie sú. Preto, na rozdiel od slovenských predpisov, ktoré nastavujú jasné mantinely okrem iného tým, že upravujú postupy účtovania, IFRS sa podobným procesným veciam nevenujú.

Očakávať môžete tiež nové štandardy pre lízing IFRS 16, ktoré zásadne zmenili doterajšiu prax.

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí s IFRS len začínajú. Je preto dobrým prvým krokom pre tých, ktorí by radi nastúpili do firmy, kde sa IFRS aplikuje. Je tiež vhodný pre finančných analytikov, poradcov, alebo pre členov širšieho vedenia, pre ktorých je dôležitejšia výsledná finančná správa ako podrobnosti či postup nutný k jej zostaveniu.

 

Obsah / program prednášky:  

- cieľ účtovníctva,

- užívatelia finančnej správy,

- IFRS versus slovenské predpisy,

- zaúčtovanie, ocenenie a vykazovanie,

- prvky účtovníctva,

- účtovné zásady,

- úvod do reálnej hodnoty,

- obežný majetok,

- dlhodobý majetok,

- záväzky a kapitál,

- výsledovka,

- Diskusia (priestor na diskusiu je aj počas seminára, nielen na konci.).

 

Poznámka:
Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nielen pre otázky, ale aj diskusiu o situáciách, ktorým musia sami vo svojom profesijnom živote čeliť.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: v angličtine a v češtine.

Samozrejmosťou je občerstvenie, podkladové materiály a osvedčenie o absolvovaní pre každého účastníka..

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 11062019

 

Cena: 420,- € vrátane 20% DPH (350,- € bez DPH)


Prečítané: 65xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...