Aktuálne udalosti

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia

20.05.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Základné princípy reportingu.

- Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.

- Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.

- Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.

- Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.

- Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.

 

Prípadová štúdia.

Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.

 

Prínos:
Účastníci sa naučia podstatu tvorby a hodnotenia reportov a dashboardov, princípy ich zostavenia a interpretácie výsledkov. Zdokonalia si vedomosti z oblasti controllingu, zvlášť so zameraním na  nákladový, finančný a strategický controlling a možnosti ich efektívneho využitia v praxi.  

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie. 

200519032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 85xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...