Aktuálne udalosti

Moderný manažérsky reporting a KPI´s

14.06.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Moderný manažérsky reporting a KPI´s udalosť   

Miesto: Bratislava


Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Obsah / program prednášky:  

Základné princípy reportingu.

Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.

Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.

Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.

Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.

Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.

Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.

Prípadová štúdia.

Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.

Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.

Prínos:
Účastníci sa naučia podstatu tvorby a hodnotenia reportov a dashboardov, princípy ich zostavenia a interpretácie výsledkov. Zdokonalia si vedomosti z oblasti controllingu, zvlášť so zameraním na  nákladový, finančný a strategický controlling a možnosti ich efektívneho využitia v praxi. Naučia sa tvoriť a používať KPI pre rôzne oblasti činnosti firmy vrátane hodnotenia výkonnosti pracovníkov. 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu. 

Variabilný symbol:14062019

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 70xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...