Aktuálne udalosti

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba

27.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:

Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukázať fungovanie nákladového controllingu vo firme za účelom zlepšenia hospodárenia firmy a jeho prepojenie na kalkulácie a cenotvorbu. Určené je pre ekonómov, manažérov firmy, controllerov, marketingových pracovníkov, a pod.

 

Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

- Vymedzenie pojmov nákladového controllingu a problematika nákladového manažmentu.

- Produktívne a neproduktívne náklady, členenie nákladov.

- Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy.

- Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame náklady a réžie).

- Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu.

- Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov.

- Optimalizácia nákladov. Zero Based Budgeting (ZBB).

- Hodnotová analýza v riadení nákladov.

- Tvorba cien a kalkulácie UVN.

- Tvorba cien na báze kalkulácie neúplných nákladov.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti cenotvorby a vyhodnocovania efektivity cien a postavenia produktov s použitím metód a nástrojov controllingu. 

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 27032020

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 35xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...