Aktuálne udalosti

Podnikateľský plán a hodnotenie ekonomickej efektívnosti a finančnej stability projektu

03.07.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Podnikateľský plán a hodnotenie ekonomickej efektívnosti a finančnej stability projektu udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi prípravy podnikateľského plánu v číselnej a textovej forme pre potreby komerčných bánk a obchodných partnerov (získanie úveru, získanie kapitálovej účasti, získanie dotácií alebo vytvorenie imidžu u zákazníkov), a to s prihliadnutím na finančnú stabilitu firmy a ekonomickú efektívnosť projektu.

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený malým a stredným podnikateľom, finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú spracovaním podnikateľských plánov nevyhnutných pri komunikácii so svojimi obchodnými partnermi a komerčnými bankami s cieľom získať úver na financovanie podnikateľských zámerov.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Obsah / program prednášky:  

 

Podnikateľský plán:

- Druhy podnikateľských plánov a systémový model podnikateľského plánu

- Úlohy podnikateľského plánu

- Obsahová štruktúra podnikateľského plánu  (číselné a textové spracovanie)

- SWOT analýza firmy a projektu

- Najčastejšie chyby podnikateľského plánu
 

Finančná analýza a hodnotenie projektu:

- Kritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti

- Zdroje financovania projektu

- Peňažné toky projektu

 

Riadenie rizika projektu:

- Analýza citlivosti

- Bod zvratu

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol:  3072019

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 72xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...