Aktuálne udalosti

PROJEKTOVÝ CONTROLLING

05.12.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

PROJEKTOVÝ CONTROLLING udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a kontrolou projektov a naučiť ich využívať znalosti z oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti v organizácií.

Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy. Bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.

Obsah / program prednášky:  

Projektový controlling a manažérske zručnosti v oblasti tvorby a riadenia projektov.

Projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov. Manažment v projektovaní.

Plánovanie projektu, predinvestičná fáza projektu. Štúdia realizovateľnosti.

Kritériá hodnotenia projektov.

Úloha finančného plánu v projektovaní.

Realizácia projektu. Riadenie zmien. Ukončenie a vyhodnotenie projektu.

Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov.

Hodnotenie rentability investície cez CVP analýzu.

Costs & Benefits analysis ako jedna z významných metodík pre tvorbu a hodnotenie projektov z európskych fondov. Obsah projektu CBA a postupy jeho tvorby a hodnotenia. Hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu.

Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

Variabilný symbol: 5122019 

Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )


Prečítané: 58xĎalšie udalosti

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

12.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Kalkulácie a cenotvorba

13.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť n...