Aktuálne udalosti

Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia

14.06.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú likviditu? Ste v strate a neviete sa z nej dostať? Chýbajú Vám často finančné prostriedky? Chcete riešiť náklady? Domnievate sa, že ľudia nepodávajú dostatočný výkon a robia neefektívne? Máte obavy z budúcnosti, či poklesu výkonov?

To je len niekoľko otázok, na ktoré sa Vám pokúsime dať odpoveď v našom seminári. Zároveň Vám poskytneme rady a návody ako zlepšiť riadenie firmy, finančné riadenia, plánovanie a ďalšie procesy, ktoré Vám nefungujú efektívne a brzdia výkony podniku. Ponúkame Vám vyše dvadsať rokov získavania znalostí z praxe z oblasti riadenia podnikov.

Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť manažérom, odborným pracovníkom, majiteľom, ale aj ostatným záujemcom, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia, komplex znalostí, ktoré ich posunú v riadení firmy vyššie. Na príkladoch z praxe, alebo priamo na príklade účastníckych organizácií budú odprezentované postupy ako pristupovať efektívne k riešeniu týchto problémov a nasmerovať firmu k úspechu.

Cieľová skupina:
Manažéri firiem, majitelia, podnikatelia, ekonómovia, controlléri, finanční referenti, členovia dozorných rád, členovia predstavenstva, akcionári, študenti a všetci, kto má záujem učiť sa a byť v tom, čo robia dobrí.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:  

Controlling ako nová filozofia riadenia. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.

Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.

Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia.

Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru.

Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám

Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.

Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

Ako zaviesť procesný controlling a vytvoriť procesný model?

Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.

Strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu.

Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad na controlling.

Prínos:
Účastníci si rozšíria svoje poznatky z oblasti strategického riadenia a prepojenia stratégie a operatívnych cieľov až po oblasť hodnotenia výkonnosti zamestnancov a efektivity ich práce. Zároveň sa naučia používať novú metódu plánovania a hodnotenia výkonnosti X-matrix. 

Študijný materiál:
Účastníci obdržia pracovné materiály s vyššie uvedenou problematikou, literatúru z controllingu a programovú podporu v excelovských súborov + controllingový systém EIS.

Variabilný symbol: 14062019 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 45xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...